Heavy metal  1998

 

  Brunnslock i gjutjärn från utställningen

  "Gatubilder".

 


  0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38

            ^        »

Senaste uppdatering 2007-08-12

 startsida

  ©.Partos 2002