video
     
 

Epifania             

1995  
Ett glasbord med en kopparkant som bildar ett kärl vilket är fyllt med vatten. En droppe vatten faller i kärlets mittpunkt och sprider sin ring. Vågen kastar sin skugga på golvet.
När vågen når dom paraboliska kopparkanterna studsar den tillbaka och blir till fyra raka vågor som när dom möts, ett kort ögonblick bildar ett kors.
(Epifania är den högtid vid vilken dopvattnet som brukas under året, välsignas)
___________________________________________________________________________
<föregående video

startsida

nästa video>