Armur

1996  

En rörlig skulptur som visar tiden. Den tredelade armen består av tim- minut- och sekundvisare. Timvisarens spets är minutvisarens centrum, minutvisarens spets är sekundvisarens centrum.

___________________________________________________________________
<föregående video

startsida

nästa video>